О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 90
гр. Годеч, 17.03.2020 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето и във връзка със създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
Н А Р Е Ж Д А М:                                                                 
I.    Преустановява се провеждането на общи събрания в жилищни сгради в режим на етажна собственост до второ нареждане.
II.    Живущите в сгради в режим на етажна собственост ежедневно да почистват и дезинфекцират общите части на сградата.
       Срокът и обхватът на мерките по точка I  и II може да бъде променен с нова Заповед в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната или общината.
       Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
       Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и всички сгради в режим на етажна собственост.

                          Радослав Василев Асенов    /П/
                          Кмет на Община Годеч

======================================================================