Заповед РД-01-124/13.03.2020
Заповед РД-01-129/16.03.2020
Заповед РД-01-130/17.03.2020
Заповед РД-01-131/17.03.2020  --  допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:   Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“ 
    Всички стопански субекти  продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

=======================================