С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., въведените противоепидемични мерки от Министерството на здравеопазването и предложение на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 от 18.03.2020 г., Община Годеч въвежда промяна в маршрутното разписание по автобусна линия Годеч-София на превозвача ЕТ „ДИАС-ИВО СОТИРОВ”, считано от 21.03.2020 г. /събота/ както следва:
                    Ежедневно маршрутно разписание по автобусна линия Годеч - София

Час на тръгване от АГ Годеч               Час на тръгване от АГ „Север                      
5:45                                        10:00
14:00                                      17:00
18:10                                        19:30

 Маршрутните разписания за селата на територията на община Годеч  остават непроменени.

От общинска администрация – Годеч
==============================================================