О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 93
гр. Годеч, 18.03.2020 г.

     На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка със заповеди № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-131/17.03.2020 г.  на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
I.    Допълвам част II. от моя заповед № 85 от 14.03.2020 г., като създавам точка 11. със следния текст: 
„Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места”.
II.   Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
III. Заповедта да бъде сведена до знанието на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.

               РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/
               КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================