Заповед №103 -- относно заседанията на комисиите по провеждане на процедурите по обявените обществени поръчки

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД  № 103
гр. Годеч, 25.03.2020 година

       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, моя Заповед № 75/24.03.2020 г. и предложение на сформирания с моя Заповед № 74 от 10.03.2020 г. общински щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID 19),
Н А Р Е Ж Д А М:
1.    Провеждането на заседанията на назначените комисии за провеждане на процедурите на обявените обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки, да се извършва в голямата заседателна зала, намираща се на втори етаж в сградата на общинската администрация при повишени мерки за биологична сигурност.
2.    Преди и след всяко провеждане на заседание, в заседателната зала да се  извършват засилени задължителни хигиенни мероприятия и дезинфекция.
3.     Всички членове на комисиите и лицата, присъстващи на публичните им заседания да спазват засилена лична хигиена и дезинфекция и използват лични предпазни средства (предпазни маски, ръкавици и други), а на тези, които не разполагат с такива, същите да им бъдат предоставени от общинската администрация преди да влязат в заседателната зала. 
         Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч и да се постави на информационното табло пред сградата на общинската администрация.
           Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова -заместник-кмет на Община Годеч и председател на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус  (COVID 19).
Настоящата Заповед влиза в сила от деня на издаването й и е със срок на действие  до второ нареждане.

                           РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/
                           КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ