Заповед РД-01-196/10.04.2020 на Министъра на здравеопазването - относно транспорт на работници, обработващи селскостопански площи и собствени земеделски имоти

      Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците. Работодателите са длъжни да осигурят на работниците лични предпазни средства, в т.ч. защитни маски за лице и ръкавици. Превозвачът е задължен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.
Вижте ТУК:

===============================================