Заповед РД-01-224/16.04.2020 на Министъра на здравеопазването - относно забрана за влизане и излизане от територията на София град на всички автомибили с изключение ...

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на  София град, считано от 17.04.2020г. до второ нареждане

Вижте ТУК:

================================================