Заповед РД-01-226/21.04.2020 на Министъра на здравеопазването - относно изменение в Заповед № РД-01-224

За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска ...

Вижте ТУК:

=====================================