Заповед РД-01-248 на Министъра на здравеопазването - относно промяна в издадени заповеди

Вижте ТУК:

==================================================