Заповед РД-01-256/11.05.2020 на Министъра на здравеопазването - относно промени в условията за провеждане и посещение на културни мероприятия

Заповед РД-01-256/11.05.2020
Вижте ТУК:

===================================================