Заповеди на министъра на здравеопазването -- относно въвеждане на противоепидемични мерки в сила до 14.06.2020г.

    Във връзка с въведената от 00.00 часа на 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, министърът на здравеопазването издаде 4 заповеди, определящи противоепидемичните мерки в сила до 14.06.2020г.

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.

=========================================================