Заповед № 167/относно възстановяване дейността на ДГ „Юрий Гагарин“

Заповед № 167
гр. Годеч, 22.05.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. III от Заповед №РД-01-272 от 20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и писмо с изх. № 9105-173/20.05.2020 на Министъра на образованието и науката
НАРЕЖДАМ:

    ДГ „Юрий Гагарин“ гр. Годеч да възстанови работата си считано от 01.06.2020 г. при стриктно прилагане и спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, публикувани на официалната страница на Министерството на здравеопазването и при спазване на предписанията на здравните органи ...

Вижте цялата заповед ТУК:
Декларация за информирано съгласие ТУК

===================================================================