ЗАПОВЕД № 227 -- относно въведените противоепидемични мерки - 17072020

Нареждам:
На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-403 от 15.07/2020г. на Министъра на здравеопазването, считано от 16.07.2020г. до 31.07.2020г.

Приложение:     Заповед 227/16.07.2020г. на Кмета на Община Годеч
Приложение:      Заповед №РД-01-403 от 15.07/2020г. на Министъра на здравеопазването

====================================================