Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България за периода 27.11.-31.01.2020 г

=====================================