Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.

===========================================