Заповед № РД - 01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД - 01-20/15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп.със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г

===================================