Заповед № РД - 01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 Заповед № РД - 01-51/26.01.2021 г. - за въвеждане на противоепидемични мерки, със срок от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.:

=======================================