Заповед №РД-01-98/ 14.02.2021 нa Министърa на здравеопазването -- 15022021

      Заповед №РД-01-98/ 14.02.2021 нa Министърa на здравеопазването --  за допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.

======================================================