Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването

       Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването --  за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г.

Вижте ТУК:

========================