Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 30.5.2021 г.
Вижте ТУК:
====================================