В Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., т. 11 се отменя

Вижте Заповед № РД-01-285 ТУК:
========================================