Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г. --- за изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г.

В Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., т. 11 се отменя

Вижте Заповед № РД-01-285 ТУК:
========================================