Заповеди на Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ - Министър на здравеопазването - относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

    На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и Решение №426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Вижте Заповед № РД-01-646/29.07.2021 - ТУК:
Вижте Заповед № РД-01-647/29.07.2021 - ТУК:
=================================================