Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г. за допълване на Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021

Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г.  на Министъра на здравеопазването     --    Вижте ТУК:

Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г.  на Министъра на здравеопазването     --    Вижте ТУК:

==================================