Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.

В т. I от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. се правят следните изменения:
а) Точка 16 се отменя;
б) В т. 20, буква „а” се изменя така:
„а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в
провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване”.
Вижте Заповед №РД-01-991 -- ТУК:

========================================================