З А П О В Е Д И № 401 до №406 -- прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя

Заповед №401 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №2956/03.10.2017 -- наемател А.С.Ташева
Заповед №402 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5052/28.08.2018  -- наемател Б.Б.Николов
Заповед №403 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5142/29.07.2019  -- наемател В.Б.Иванова
Заповед №404 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5145/30.07.2019 -- наемател П.Й.Стоилов
Заповед №405 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №2904/29.08.2017 -- наемател П.Й.Стоилов
Заповед №406 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5217/21.07.2020-- наемател П.Й.Стоилов
=======================================