Общината се обслужва от автомобилен транспорт. Всички населени места са свързани с пътища. Дължината на транспортната мрежа е 148 км, като най-високото ниво на транспортното обслужване се осъществява от второкласния път Годеч - София. Най-близкото летище е в София.

      СПРАВКА - за предоставените средства за компенсиране на превозвачите, осъществяващи превози на територията на общинатаза 2020 година.
      СПРАВКА - за предоставените средства за компенсиране на превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, за 2021 година.
      СПРАВКА -
за предоставените средства за компенсиране на превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, за 2022 година.

ОТЧЕТ по чл. 71 от "Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите" - за 2021 година.
ОТЧЕТ по чл. 71
от "Наредб
а за условията и реда за предоставяне на средства за ... ... ...  превозите" - за 2022 година.
 

 

Заповед за възлагане - РД-365 / 21.09.2023

Маршрутно разписание за всички линии по договор между Община Годеч и
 „ЛИБЪРТИ АП“ ООД

за срок от 01.10.2023г. до 31.03.2024 г.

 Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София – 50 км.         07:30 ч. София – Годеч – 50 км.
08:00 ч. Годеч – София – 50 км.        10:00 ч. София – Годеч – 50 км.
10:00 ч. Годеч – София – 50 км.         12:00 ч. София – Годеч – 50 км.
14:00 ч. Годеч – София – 50 км.         17:00 ч. София – Годеч – 50 км.
18:10 ч. Годеч – София – 50 км.          19:30 ч. София – Годеч – 50 км..

Общинска транспортна схема:
1. Автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.
Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, са описани ТУК:

================================================