Населени места

24 Януари 2024

В състава на община Годеч са включени гр. Годеч и още 19 села.
Административното обслужване на населението се извършва от общинска администрация и кметски наместници, както следва:

 1. гр. Годеч, с. Равна и с. Лопушня - общинска администрация, гр. Годеч, пл. "Свобода" №1.
  тел. 072922300
 2. с. Гинци - кмет на  кметство с канцелария в с. Гинци
  тел. 072998053
 3. с. Шума - кмет на  кметство с канцелария в с. Шума
  тел. 072922224
 4. с. Мургаш и с. Върбница - кметски наместник с канцелария в с. Мургаш
  тел. 072923452
 5. с. Каленовци и с. Букоровци - кметски наместник с канцелария в с. Каленовци
  тел. 072923512
 6. с. Голеш, с. Ропот, с. Връдловци и с. Станинци - кметски наместник с канцелария в с. Голеш,
  тел. 072998079
 7. с. Комщица, с. Смолча и с. Бърля - кметски наместник с канцелария в с. Комщица
  тел. 0879120349
 8. с. Губеш  - общинска администрация, гр. Годеч. пл. "Свобода" №1
  тел. 072922300
 9. с. Туден и с. Разбоище - кметски наместник с канцелария в с. Туден
  тел. 072922126
 10. с. Бракьовци - кметски наместник с канцелария в с. Бракьовци
  тел. 072922254