ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Т Ч Е Т

за

дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. 31.12.2017 г.

Вижте пълния текст ТУК: