ЗАПОВЕД № РД-124 -- относно сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, с участник, класиран на второ място в търга от 11 март 2022 г.

Вижте Заповед РД-124 -- ТУК:
===================================