ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за 2024-25 година

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

П Р О Т О К О Л
по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

      Днес, 24.04.2024 година в малката заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, на заключително заседание, комисията в състав:
Председател:   инж. Ангел Радков Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
и  Членове:
Ина Тодорова Ламбева-юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-04 от 05.01.2024 г.
Георги Ангелов Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД;
Надя Симеонова Станкова – старши експерт в дирекция ТУЕП;
Валентина Георгиева Георгиева – специалист в дирекция ТУЕП
Резервни членове:
Красимир Владимиров Методиев – главен специалист в дирекция ТУЕП
Ани Йорданова Аспарухова – старши експерт в дирекция СДОКМДТ
назначена със Заповед № РД-76/29.02.2024 г. на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч, оправомощена със Заповед № РД - 13/18.01.2024 г. на Кмета на Община Годеч, обработи подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Всички членове на комисията съставиха и подписаха декларации по чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, които предадоха на председателя на комисията.
... ... ...
Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 3 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 4 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -- ТУК
==================================