О б я в л е н и е - за длъжност: „Кметски наместник“ в с. Мургаш и с. Върбница - 05082021

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


 О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ДЛЪЖНОСТ: „КМЕТСКИ НАМЕСТНИК“
МЕСТОРАБОТА: КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. МУРГАШ И С. ВЪРБНИЦА;
СРОК: ДО ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА, НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ; 

 I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 1. Образование – средно или по високо;
 2. Да не са поставени под запрещение;
 3. Да отговарят на изискванията по чл. 397, ал.1 от Изборния кодекс, кандидата да е живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място /адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес/;
 4. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление до кмета на община Годеч - свободен текст;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за завършено образование;
 4. Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда -  по образец. 
 III. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 Документите се приемат в деловодството на община Годеч, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 IV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
 Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, тел. за контакт: 0729/ 22300.
 V. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
  до 17:00 часа на 20.08.2021 година.
========================================================