Проект : „Оборудване на кухня за социални услуги в град Годеч“ -- 062021

      Социалната политика на Община Годеч е насочена към подпомагане и подобряване качеството на живот на уязвими групи от населението. Проектът „Оборудване на кухня за социални услуги в град Годеч“ е свързан с подобряване на материалната база на помещението, в което се реализират социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Топъл обяд“. Обновяването на материалната база ще създаде условия за разширяване териториалния обхват на услугите, чрез включване на по-голям брой лица в нужда и ще подобри условията за работа на персонала.

Информация за ПРОЕКТА - Вижте ТУК:
Информация за оборудването - Вижте ТУК:

==================================================