Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, проект: № BG161PO001/3.2.02/ 2011/022

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

bg161po0013.2.02 20110223

 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

СЪОБЩЕНИЕ