ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Решение №1024 от 24.07.2019 г. на  АССО

====================================