СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за района на Районен съд-Костинброд и Софийски окръжен съд - 28062022

 

      На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 15 / 25.02.2022 г. на Общински съвет – Годеч, публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:
1. Антоанета Рангелова               Вх.№ 41 / 25.03.2022 г.
2. Антоанета Рангелова               Вх.№ 42 / 25.03.2022 г.
Изслушването на допуснатия до участие кандидат за съдебен заседател ще се проведе на 20.07.2022 г., от 11.00 часа,
 в малката заседателната зала в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” № 1.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Годеч становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
              Комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели:
Павлина Крумова  /п/
Евелина Лозанова  /п/
Никол Христова /п/


Вижте "ПРОТОКОЛА" -- ТУК:
Вижте "Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите"  -- ТУК:
===========================================