Обществена поръчка 018-15 от 17.08.2015

договаряне без обявление с ID 682846                                                            публикувано на: 17.08.2015 

Статус  Изпълнена                                                                                последна редакция на:23.10.2015

ПРЕДМЕТ:

Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Подобряване средата на живот в Община Годеч
чрез ремонт и обновяване на "Народно читалище Никола Йонков Вапцаров - 1899" и изграждане на три броя децки
площадки"

1. Решение в АОП - 682846               - публикувано на: 17.08.2015

2. Протокол - комисия            - публикувано на: 28.08.2015

3. Доклад - комисия                - публикувано на: 28.08.2015

4. Решение № 358                   - публикувано на: 28.08.2015

5. Договор №79/01.09.2015                        - публикувано на: 07.09.2015

6. Авансово плащане                                   - публикувано на: 07.09.2015

7. Окончателно плащане                         -  публикувано на: 08.10.2015  

8. Приключване договор                   -  публикувано на: 23.10.2015