Обществена поръчка 021-15 от 19.10.2015

публична покана с ID 9046882                                                                  публикувано на: 19.10.2015

Статус  -  Изпълнена                                                       последна редакция на:  19 Май 2016 09:19

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2015/2016 година ”

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 29.10.2015 г.

 

1. Покана в АОП                          -   публикувано на: 19.10.2015

2. Документация за участие      -  публикувано на: 19.10.2015  

3. Образци на документи           -    публикувано на: 19.10.2015

4. Протокол  от дейността на комисията    -  публикувано на: 03.11.2015

5. Договор № 105/05.11.2015          публикувано на: 17.11.2015

6. Плащане 12.2015                       -     22 Януари 2016 15:58

7. Плащане 01.2016                      -    11 Февруару 2016 11:39

8. Плащане 04.2016         -       16 Май 2016 10:44

9. Приключване договор      -    19 Май 2016 09:19

.