Обществена поръчка 023-16 от 22.01.2016

публична покана с ID 9049814                                                                 публикувано на: 22 Януари 2016

Статус  -  Изпълнена                                                     последна редакция на:  04 Август 2016

ПРЕДМЕТ: “Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч”

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 02.02.2016 г.

1. Покана в АОП                            -   22 Януари 2016 16:13

2. Документация за участие          -   22 Януари 2016 16:13

3. Образци на документи              -   22 Януари 2016 16:13

4. Маршрутно разписание            -   22 Януари 2016 16:13

5. Проект-Договор                        -   22 Януари 2016 16:13

6. Протокол от дейността на комисията   -    04 Февруару 2016 10:27

7. Договор №5 от 08.02.2016          -    12 Февруару 2016 15:23

8. Анекс към договор № 5        -   09 Март 2016 16:16

9. Плащане м.03           -      20 Май 2016 16:40

10. Плащане м.05         -      20 Май 2016 16:40

11. Плащане 06.2016                -      01 Юли 2016 14:15

12. Приключване на Договора                -      04 Август 2016 16:54