Обществена поръчка 024-16 от 28.01.2016

Открита процедура  с ID 710465                                                       публикувано на: 28 Януари 2016

Статус  -  Изпълнена                                                     последна редакция на:  17 Януари 2017

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2016 г.”

Краен срок за подаване на оферта:  16:00 часа на 25.02.2016 г.

1. Обявление в АОП-710465     -   28 Януари 2016 13:59

2. Решение АОП-710463           -   28 Януари 2016 13:59

3. Документация за участие    -   28 Януари 2016 13:59

4. Образци на документи        -   28 Януари 2016 13:59

5. Договор-проект                   -   28 Януари 2016 13:59

6. Съобщение по чл.69а, ал.З         -   29 Февруару 2016 14:14 

7. Протокол1                          - 09 Март 2016 16:24

8. Протокол2                          - 09 Март 2016 16:24

9. Решение 113/09.03.2016           - 09 Март 2016 16:24

10. Договор №29/18.04.2016г.     -    19 Април 2016 14:55

11. Плащане междинно                -      17 Януари 2017

12. Плащане окончателно            -      17 Януари 2017

13. Приключване договор           -      17 Януари 2017

14. Освобождаване гаранция     -      17 Януари 2017