Обществена поръчка 025-16 от 28.01.2016

публична покана с ID 9049950                                                       публикувано на: 28 Януари 2016

Статус  -  Изпълнена                                                     последна редакция на:  02 Март 2017

ПРЕДМЕТ: “Доставка на горива за автомобилите, собственост на община Годеч”

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 08.02.2016 г.

1. Покана в АОП - 9049950         -   28 Януари 2016 15:05

2. Документация за участие      -   28 Януари 2016 15:05

3. Образци на документи           -   28 Януари 2016 15:05

4. Проект-Договор                   -   28 Януари 2016 15:05

5. Протокол  от дейността на комисията     -    15 Февруару 2016 14:29

6. Договор № 8/19.02.2016         -      29 Февруару 2016 14:09

7. Ппащане 02.2016          -         24 Март 2016 15:23

8. Ппащане 03.2016          -         06 Април 2016 14:08

9. Плащане 04.2016         -           16 Май 2016 10:33

10. Плащане 05.2016      -         07 Юни 2016 13:38

11. Плащане 06.2016                -      01 Юли 2016 14:11

12. Плащане 07.2016                -      03 Август 2016 10:26

13. Плащане 08.2016                -      15 Септември 2016 15:15

14. Плащане 09.2016                -      05 Октомври 2016 14:46

15. Плащане 10.2016                -      08 Ноември 2016 14:55

16. Плащане 11.2016                -      12 Декември 2016

17. Плащане 12.2016                -       05 Януари 2017

18. Плащане 01.2017   -   07 Февруари 2017

19. Плащане 02.2017   -   02 Март 2017

20. Приключване на договор -   02 Март 2017

.