Обявление от 17.09.2016 по наредба 2 от МЗХ

НЧ-3 --- Обявление по наредба 2 от МЗХ --- 17.09.2016

Забележки:  Възложител e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

ПРЕДМЕТ: За изпълнение на проект: "Обзавеждане на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1899" гр. Годеч"

Покана за предварителна пазарна консултация съгласно ЗОП   -   17 Септември 2016 16:07