Процедура - 052-17 от 28.09.2017

Публично състезание                                               публикувано на: 28.09.2017г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 16 Януари 2019

ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2018 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  19.10.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  20.10.2017г.

Решение - ID 807313        -   28 Септември 2017
Обявление - ID 807294     -   28 Септември 2017
Договор проект                 -   28 Септември 2017
Образци за изтегляне       -   28 Септември 2017
Документация за участие  -   28 Септември 2017
Отваряне на ценови оферти  -   25 Октомври 2017
Протокол 1/20.10.2017  -  07 Ноември 2017
Протокол 2/23.10.2017  -  07 Ноември 2017
Протокол 3/30.10.2017  - 07 Ноември 2017
Решение за класиране и избор на изпълнител   -   07 Ноември 2017
Договор 8/12.01.2018          -   24 Януари 2018
Ценово предложение           -   24 Януари 2018
Техническа спецификация   -   24 Януари 2018
Обявление за приключване на договор  -   2019-01-16
.