Процедура - 069-18

ПОКАНА                                                                                     публикувано на: 28.09.2018г.

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на: 2019-01-04

ПОКАНА за допълване на оферта и сключване на договор в резултат на рамково споразумение на основание чл.82, ал.2 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 12.10.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 15.10.2018 г.

Покана                 -  2018-09-28
Образци              -  2018-09-28
Приложение 1     -  2018-09-28
Приложение 2     -  2018-09-28
еЕЕДОП              -   2018-09-28
Протокол на комисия   -  2018-11-08
Доклад на комисия        -  2018-11-08
Решение за класиране   -  2018-11-08
Решение за прекратяване   -  2019-01-04
.