Процедура - 070-18

Публично състезание                                                             публикувано на: 01.11.2018г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 2020-01-10

ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2019 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.11.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 23.11.2018 г.

Решение                                -  2018-11-01
Обявление                             -  2018-11-01
Образци за изтегляне           -  2018-11-01
Документация за участие     -  2018-11-01
Технически спецификации   -  2018-11-01
Проект за Договор 1              -  2018-11-01
МЕТОДИКА                             - 2018-11-01
еЕЕДОП                                  - 2018-11-01
Отваряне на ценови предложения  -  2018-11-27
Протокол 1 на комисия   -  2018-12-07
Протокол 2 на комисия   -  2018-12-07
Протокол 3 на комисия   -  2018-12-07
Решение за класиране   - 2018-12-07
Обявление за възлагане   -   2019-01-09
Договор за изпълнение     -   2019-01-09
Техническо предложение   -   2019-01-09
Ценово предложение        -   2019-01-09
Приложения кън договор   -  2019-01-09

Обявление за приключване   -   2020-01-10