Процедура - 090-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 31.12.2019г.. 

Статус  -  Изпълнена                                                                                             последна редакция на: 2020-08-04

ПРЕДМЕТ:  „СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: ЕТАП II - ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81; и ЕТАП III -ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.01.2020 г.

Решение                              -  2019-12-31
Обявление                           -  2019-12-31
Образци за изтегляне         -  2019-12-31
Документация за участие   -  2019-12-31
Инвестиционен проект        -  2019-12-31
Технически спецификации   -  2019-12-31
Проект за Договор               -  2019-12-31
МЕТОДИКА                           -  2019-12-31

Обявление за отваряне на ц.оферти  -  2020-01-23

Протокол-1 на комисия           -  2020-02-05
Протокол-2 на комисия          -  2020-02-05
Протокол-3 на комисия          -  2020-02-05
Решение за класиране            -  2020-02-05

Обявление за възлагане          -  2020-03-09
Договор об. позиция №1          -  2020-03-09
Приложения към договор оп1   -  2020-03-09
Договор об. позиция №2          -  2020-03-09
Приложения към договор оп2   -  2020-03-09

Обявление за прикл. договор оп1   -  2020-06-18

Обявление за прикл. договор оп2   -  2020-08-04