Процедура - 101-20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                                 публикувано на: 2020-05-13

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ:  "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV („Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175)"

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.05.2020 г.

Удължен срок за подаване: 17:00 часа на 27.05.2020 г.

Покана                                    -  2020-05-13
Технически спецификации   -  2020-05-13
Образци за изтегляне            -  2020-05-13

Съобщение за удължаване на срок  -  2020-05-21

Оферта Пътстрой 92 АД                 -  2020-06-04
Оферта СД Цеки Захариев и СИЕ   -  2020-06-04
Оферта Терагруп София ЕООД       -  2020-06-04
Решение за прогнозна стойност      -  2020-06-04