публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на: 08.10.2014

Статус  -  Изпълнена                                                                            последна редакция на: 11.06.2015 

ПРЕДМЕТ:
Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите наОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г.

Краен срок за подаване на оферта:  16 часа на 20.10.2014

1. Покана в АОП                               - публикувано на: 08.10.2014

2. Документация за участие           - публикувано на: 08.10.2014

3. Образци на документи                - публикувано на: 08.10.2014

4. Съобщение за отваряне на оферти           - публикувано на: 14.10.2014

5. Протокол на комисията                           - публикувано на: 22.10.2014

6. Договор №93- 27 10 2014г              - публикувано на: 21.11.2014

7. Анекс към договор №93- 27.10.2014г             -  публикувано на: 21.11.2014

8. Договор №94- 27.10.2014г              -  публикувано на: 21.11.2014

9. Анекс към договор №94- 27.10.2014г              -  публикувано на: 21.11.2014 

10. Информация за плащане 11.2014г          -  публикувано на: 08.12.2014

11. Информация за плащане 12.2014г          -  публикувано на: 08.12.2014

12. Информация за плащане 01.2015 - о.п.1             -  публикувано на: 11.02.2015

13. Информация за плащане 01.2015 - о.п.2             -  публикувано на: 11.02.2015

14. Информация за плащане 02.2015                    - публикувано на: 09.03.2015

15. Информация за плащане 03.2015                    - публикувано на: 15.04.2015 

16. Информация за плащане 04.2015               -  публикувано на: 08.05.2015

17. Приключване на поръчката                       -  публикувано на: 08.05.2015

18. Освободена гаранция изпълнение     -  публикувано на: 11.06.2015

.