публична покана с ID 9035007                                                                             публикувано на:22.10.2014

Статус  -  Прекратена                                                                               последна редакция на: 07.11.2014 

 

ПРЕДМЕТ: 
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2014/2015 година

Краен срок за подаване на оферта:  16 часа на 03.11.2014

 

1. Покана в АОП                               - публикувано на: 22.10.2014

2. Документация за участие           - публикувано на: 22.10.2014

3. Образци на документи                - публикувано на: 22.10.2014