публична покана с ID 9037450                                                                             публикувано на:15.12.2014

Статус  -  Приключена 
                                                                последна редакция на: 13 Януари 2016 09:43

ПРЕДМЕТ: 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч

Краен срок за подаване на оферта:  16.30 часа на 29.12.2014

1. Покана в АОП                                     -   публикувано на:15.12.2014

2. Документация за участие                 -   публикувано на:15.12.2014

3. Образци на документи                      -   публикувано на:15.12.2014

4. Протокол комисия                       -   публикувано на: 06.01.2015

5. Договор №03-09.01.2015                         -   публикувано на: 12.01.2015

6. Договор №02-09.01.2015                        -   публикувано на: 13.01.2015

7. Информация за плащане 01.2015 - о.п.1     -   публикувано на: 11.02.2015

8. Информация за плащане 01.2015 - о.п.2     -   публикувано на: 11.02.2015

9. Информация за плащане 02.2015          -   публикувано на: 09.03.2015

10. Информация за плащане 03.2015        -    публикувано на: 21.04.2015

11. Информация за плащане 04.2015     -  публикувано на: 20.05.2015

12. Информация за плащане 05.2015   -  публикувано на: 11.06.2015

13. Информация за плащане 06.2015   -  публикувано на: 21.07.2015

14. Информация за плащане 07.2015    -  публикувано на: 04.08.2015

15. Информация за плащане 08.2015     -  публикувано на: 07.09.2015

16. Информация за плащане 09.2015   -  публикувано на: 08.10.2015  

17. Информация за плащане 10.2015  -  публикувано на: 06.11.2015

18. Информация за плащане 11.2015   -   публикувано на: 08.12.2015

19. Информация за плащане 12.2015    -   публикувано на: 07 Януари 2016 08:44

20. Приключване договор             -   публикувано на:13 Януари 2016 09:43

21. Освобождаване на гаранция  -   публикувано на: 13 Януари 2016 09:43