ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

открита процедура с ID 646241                                       публикувано на:02.02.2015    

статус  - Прекратена                                                             последна редакция на: 03.04.2015

 

ПРЕДМЕТ:
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, упи XVI-за озеленяване,кв.138, гр.Годеч, общ. Годеч

 

Краен срок за подаване на оферта:  16 часа на 19.03.2015

Променен срок за подаване на оферта: 16 часа на 02.04.2015г

1. Обявление в АОП-646241                -   публикувано на:02.02.2015 

2. Решение АОП-646233                       -   публикувано на:02.02.2015

3. Документация за участие                   -   публикувано на:02.02.2015

4. Технически проекти                         -   публикувано на:02.02.2015

5. Образци на документи                       -   публикувано на:02.02.2015

6. Решение АОП-648674-промяна                 -   публикувано на:17.02.2015

7. Документация за участие променена         -   публикувано на:17.02.2015

8. Отговори на поставени въпроси             -   публикувано на:12.03.2015 

9. Решение за прекратяване 103/03.04.2015        -  публикувано на:03.04.2015